FINIZI LÀ AI


Được thành lập từ năm 2018, Finizi là nền tảng công nghệ an toàn giúp người dùng tiếp cận dịch vụ cho vay với chi phí hợp lý

SỨ MỆNH CỦA FINIZI


Chúng tôi mong muốn hỗ trợ người dân tầng lớp trung lưu và thu nhập thấp được tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ tài chính nhanh chóng. Chúng tôi tin rằng dịch vụ tài chính là một thành tố quan trọng cho sự tiến bộ và cơ hội và người dân Việt Nam có quyền được tiếp cận dịch vụ tài chính với chi phí hợp lý.

Nhìn về mục tiêu dài hạn, Finizi đặt mục tiêu trở thành công ty tư vấn sản phẩm vay an toàn và đáng tin cậy nhất Việt Nam. Finizi cam kết tham gia cải thiện cuộc sống của người dân, đặc biệt là người lao động có thu nhập trung bình bằng những giải pháp tư vấn sản phẩm thiết thực và với chi phí hợp lý.

DỊCH VỤ CỦA FINIZI


Dịch vụ tư vấn sản phẩm vay của Finizi có tất cả các thành tố thành công để đưa các sản phẩm vay tới người dùng an toàn và với chi phí hợp lý.

Con người


Thành viên của Finizi là những con người tài năng, chấp nhận thử thách và xông pha dám nghĩ dám làm. Finizi là tập thể của những cá nhân xuất sắc từ nhiều lĩnh vực khác nhau – công nghệ (trí thông minh nhân tạo, dữ liệu lớn), tài chính (quản lý rủi ro, tư vấn tài chính) và vận hành (nhân sự)

Công nghệ


Chúng tôi sử dụng những công nghệ tiên tiến và độc quyền để đặt thêm sức mạnh vào tay khách hàng của chúng tôi, giúp họ tiếp cận được dịch vụ tư vấn sản phẩm vay tốt nhất


Làm việc với chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là làm cho cuộc sống làm việc đơn giản, dễ chịu hơn và hiệu quả hơn - cho tất cả mọi người.

Linh hoạt

Chúng tôi cam kết hỗ trợ nhân viên khám phá tất cả các cơ hội phát triển sự nghiệp với những vai trò, công việc linh hoạt và đa nhiệm.

Đa dạng

Chúng tôi ủng hộ sự đa dạng trong nghề nghiệp và cam kết hỗ trợ nhân viên tối đa trong việc hoạch định sự nghiệp theo triết lý này

Thách thức

Chúng tôi trao cho nhân viên những thách thức đi kèm với những cơ hội phá vỡ các giới hạn của bản thân và chinh phục những đỉnh cao mới