Câu hỏi thường gặp

Làm sao để tôi thanh toán khoản vay của mình?

Bạn có thể xem hướng dẫn trên ứng dụng Finizi tại “Thanh toán ngay” trong mục “Khoản vay“.

1. Bấm nút Thanh toán ngay hoặc chọn xem chi tiết khoản vay và bấm nút Thanh toán

 

2. Bấm vào từng mục thanh toán sẽ có hướng dẫn chi tiết

Ứng dụng Finizi là gì?
Finizi là nền tảng công nghệ giúp bạn vay tiền nhanh chóng, tiện lợi, với lãi suất ưu đãi, minh bạch và tin cậy cao
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Finizi

Để sử dụng ứng dụng Finizi, bạn vui lòng tải ứng dụng Finizi và thực hiện theo các bước hướng dẫn. Xem thông tin chi tiết tại đây:

Có thể nhận khoản vay ở đâu?

Khoản vay sẽ được chuyển trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của người vay.

Ai có thể sử dụng dịch vụ giới thiệu khoản vay trên ứng dụng Finizi?

Cá nhân từ hai mươi (20) tuổi đến sáu mươi (60) tuổi, có tình hình tín dụng tốt, có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi.

Làm sao để chọn khoản vay được giới thiệu trên ứng dụng Finizi?

Gồm các bước đơn giản:
1) Tải ứng dụng Finizi
2) Tạo tài khoản vay trên ứng dụng Finizi theo hướng dẫn. Xem thông tin chi tiết tại đây:

3) Nhận kết quả phê duyệt qua SMS/ứng dụng Finizi
4) Nhận tiền vay

Lãi suất vay của tôi là bao nhiêu?

Lãi suất sẽ được thể hiện trên ứng dụng Finizi

Thời gian duyệt khoản vay là bao lâu?

Finizi sẽ phản hồi trong vòng 45 phút kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ. Không kể thời gian nếu có sự cố kĩ thuật

Làm sao tôi biết được khoản vay của tôi có được duyệt hay không?

Kết quả phê duyệt khoản vay sẽ được thông báo qua SMS, Email hoặc trên ứng dụng Finizi.

Lãi suất vay tính từ lúc nào?

Lãi suất sẽ được tính từ ngày khách hàng xác nhận NHẬN khoản vay.

Thời hạn khoản vay của tôi là đến ngày mấy?

Thời hạn vay tính từ thời điểm khách hàng được duyệt khoản vay

Tôi nhận được thông báo khoản vay đã duyệt nhưng vẫn chưa nhận được tiền. Tôi phải làm sao?

Bạn cần kiểm tra chắc chắn rằng tài khoản ngân hàng mà bạn đăng ký là đúng và vẫn còn hoạt động. Vui lòng liên hệ Tổng đài Finizi theo số 1900 63 68 99 hoặc gửi thông tin đến Email: hotro@finizi.vn để được hỗ trợ.

Làm sao để biết thời hạn thanh toán khoản vay của tôi?

Bạn có thể kiểm tra thông tin trên ứng dụng Finizi tại “Hiển thị chi tiết” trong mục “Khoản vay

 

Trước thời hạn thanh toán, Finizi sẽ gửi SMS thông báo ngày đến hạn thanh toán.

Thanh toán trễ hạn thì thế nào?

Bạn vui lòng thanh toán đúng hạn để tránh phát sinh phí trễ hạn.

Tôi lỡ thanh toán sai số tiền cần thanh toán, tôi phải làm sao?

Vui lòng liên hệ Tổng đài Finizi theo số 1900 63 68 99 hoặc gửi thông tin đến Email: hotro@finizi.vn để được hỗ trợ.

Làm sao tôi biết được tôi đã thanh toán khoản vay thành công

Bạn có thể kiểm tra kết quả thanh toán trên ứng dụng Finizi tại “Hiển thị chi tiết” trong mục “Khoản vay” sau 24 giờ.

 

Finizi có bảo mật thông tin cá nhân của tôi không? Sẽ bảo mật như thế nào?

Bảo mật thông tin khách hàng là vấn đề quan trọng hàng đầu của Finizi. Để xem chi tiết quy định về việc bảo mật, vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Làm sao để đổi lại mật khẩu?

Bạn vui lòng vào màn hình đăng nhập và thực hiện theo các bước hướng dẫn

1. Bấm chọn Quên mật khẩu?

 

2. Nhập số điện thoại

 

3. Nhập 6 chữ số mã xác thực qua tin nhắn SMS

 

4. Điền Ngày tháng năm sinh, Số tài khoản ngân hàng chỗ trống

 

5. Nhập mật khẩu mới và bấm nút Hoàn tất

Tôi có thể liên lạc ai nếu cần hỗ trợ?

Vui lòng liên hệ Tổng đài Finizi theo số 1900 63 68 99 hoặc gửi thông tin đến Email: hotro@finizi.vn để được hỗ trợ.