ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng cách sử dụng, truy cập hoặc trình duyệt Nền tảng Finizi (“Nền tảng” hoặc “Nền tảng Finizi”) trên trang web, ứng dụng di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số có liên quan khác (gọi riêng hoặc chung là “Giao diện”), bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu bản Điều khoản Sử dụng này và đồng ý bị ràng buộc bởi bản Điều khoản Sử dụng này. Khi bạn sử dụng Nền tảng, bản Điều khoản sử dụng này sẽ là một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FINIZI, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0315396475 được cấp ngày 19/11/2018 bởi Sở Kế Hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, có trụ sở tại Phòng 2, Tầng 8, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM (“Bên Vận hành Nền tảng”). Nếu bạn không đồng ý, không hiểu đầy đủ hoặc có bảo lưu bất kỳ điều khoản nào trong bản Điều khoản sử dụng này, vui lòng thoát khỏi Nền tảng này.

I. Đủ điều kiện

Nền tảng này chỉ dành cho:

 1. cá nhân từ hai mươi (20) tuổi trở lên, có tình hình tín dụng tốt, và có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi để tham gia vào các thỏa thuận ràng buộc, đặc biệt liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp trong Nền tảng này; hoặc
 2. doanh nghiệp, chi nhánh hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, và được đại diện hợp pháp bởi chủ tài khoản được chỉ định của mình.

Bạn tại đây cho phép Bên Vận hành Nền tảng sử dụng tất cả các phương tiện cần thiết để xác minh tư cách pháp lý của bạn (bao gồm chia sẻ, thông tin cá nhân và phi cá nhân mà bạn đã cung cấp) với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ thứ ba và/đơn vị kiểm soát dữ liệu nào.

II. Đăng ký

Khi tạo tài khoản của bạn hoặc đăng ký để trở thành người dùng, bạn đồng ý cung cấp thông tin có thật, cập nhật, đầy đủ và chính xác về bản thân trong đơn đăng ký cần thiết cho các mục đích của các dịch vụ trên Nền tảng. Nếu bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền hủy đăng ký của bạn, từ chối mọi đơn yêu cầu bạn đã gửi và hạn chế việc sử dụng Nền tảng này cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong tương lai. Bên Vận hành Nền tảng cũng có quyền từ chối bất kỳ đăng ký nào, từ chối quyền truy cập vào Nền tảng và/hoặc từ chối mọi đơn đăng ký hoặc tham gia vi phạm bản Điều khoản Sử dụng này.

Trước khi đăng ký và sử dụng Nền tảng này, điều quan trọng là bạn phải biết rằng các dịch vụ chỉ có thể được cung cấp nếu bạn đồng ý tiết lộ thông tin về việc làm, tài chính và giao dịch có liên quan mà Bên Vận hành Nền tảng thu được từ tất cả các nguồn (như bên thứ ba, cơ quan nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ) trên Nền tảng hướng dẫn và ủy quyền của bạn.

III. Ủy quyền /Ủy quyền đặc biệt

Bạn tại đây đồng ý ủy quyền và chỉ định Bên Vận hành Nền tảng, là người đại diện được ủy quyền, được yêu cầu, tiếp nhận và lưu giữ tất cả thông tin cá nhân  của bạn, các giao dịch và tương tác của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể đã tiết lộ hoặc chia sẻ theo thời gian và tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, theo quyết định riêng của Bên Vận hành Nền tảng (“Bên thứ ba”). Thông tin thu được từ các Bên thứ ba sẽ trở thành một phần hồ sơ cá nhân của bạn trên Nền tảng, với mục đích cung cấp cho bạn các dịch vụ phù hợp và với những mục đích có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Marketing;
 • Vận hành Nền tảng;
 • Quản lý quan hệ khách hàng;
 • Đánh giá tín dụng;
 • Tạo hồ sơ Người dùng;
 • Xác nhận danh tính;
 • Phân tích khả năng mua sắm và thói quen tiêu dùng;
 • Kiểm tra gian lận

Ủy quyền này bao gồm sự cho phép Nền tảng được thu thập các thông tin sau đây từ Bên Thứ ba vào thời điểm đăng ký và sau đó:

 • Họ và tên
 • Mã số nhân viên
 • Địa chỉ thường trú, tạm trú
 • Ngày sinh
 • Tuổi tác
 • Giới tính
 • Địa chỉ thư điện tử nơi làm việc
 • Địa chỉ thư điện tử cá nhân
 • Số điện thoại di động nơi làm việc
 • Số điện thoại di động cá nhân
 • Mã định danh công ty
 • Tên công ty làm việc
 • Ngày bắt đầu làm việc
 • Tên ngân hàng
 • Tên chủ tài khoản
 • Số tài khoản ngân hàng
 • Lịch sử vay vốn
 • Lịch sử mua sắm

Đối với mỗi đơn yêu cầu/đăng ký, bạn đồng ý ủy quyền cho Nền tảng thu thập các thông tin sau đây từ Bên thứ Ba ngoài các thông tin đã nêu ở trên:

 • Lương sau thuế
 • Mức lương trước thuế
 • Số năm công tác tại nơi làm việc
 • Cấp bậc/Chức vụ
 • Lịch sử và trạng thái tín dụng

Bằng cách nhấp vào nút “Đồng ý và Gửi” bên dưới, bạn xác nhận rằng bạn ủy quyền và chỉ định Bên Vận hành Nền tảng, làm đại diện được ủy quyền của bạn để yêu cầu, tiếp nhận, lưu giữ và tiết lộ tất cả thông tin cá nhân cho Bên Thứ ba, với mục đích cung cấp cho bạn các dịch vụ phù hợp, phát triển và đánh giá xếp hạng tín dụng, hồ sơ, lịch sử giao dịch hoặc thông tin khác cần thiết cho việc đánh giá sự tham gia của bạn vào Nền tảng với tư cách người dùng. Bạn tại đây xác nhận cho phép Bên Vận hành Nền tảng kết hợp, hợp nhất thông tin cá nhân của bạn nhận được từ Bên thứ ba với thông tin mà bạn đã cung cấp trong Nền tảng này và thông tin đã hoặc sẽ thu được từ các nguồn khác.

Vui lòng đọc và xác nhận rằng bạn đồng ý với Ủy quyền và Quyền Ủy quyền Đặc biệt này. Nếu bạn không đồng ý hoặc bảo lưu bất kỳ điều khoản nào của Ủy quyền và Quyền Ủy quyền Đặc biệt này, về phạm vi, hoặc mục đích ủy quyền, vui lòng thoát khỏi Nền tảng này.

IV. Bảo mật

Bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân sau đây (sau đây gọi là “Thông tin cá nhân“):

 • Họ tên, địa chỉ thường trú và địa chỉ cư trú, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email, ngày sinh và/hoặc tuổi, thông tin người lao động, chi tiết tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và/hoặc các tài khoản tài chính, lịch sử tài chính, lịch sử giao dịch, lịch sử mua sắm và chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu;
 • thông tin khác mà từ đó danh tính của bạn có thể được xác định, bao gồm nhưng không giới hạn, hồ sơ về các lần truy cập và thông tin bạn gửi khi sử dụng Nền tảng;
 • thông tin từ Bên thứ Ba bao gồm thông tin thu được, theo ủy quyền của bạn, từ đơn vị bạn đang làm việc (“Thông tin người lao động“) và lịch sử giao dịch, tài chính và tín dụng được lưu trữ bởi Bên thứ Ba (“Giao dịch và Thông tin tín dụng“); và
 • thông tin về tần suất và sử dụng được tạo từ các lần truy cập của bạn trên Nền tảng được tiếp nhận (từ bạn hoặc đại diện cho bạn từ các nguồn khác) khi bạn đăng ký trên Nền tảng này hoặc trên đơn đăng ký của bạn đối với bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào trên Nền tảng, sẽ được thu thập, sử dụng, xử lý, tiết lộ, lưu giữ, lưu trữ và bảo vệ bởi Bên Vận hành Nền tảng phù hợp với Chính sách bảo mật và các điều khoản và điều kiện sau:
 1. Thông tin cá nhân có thể được thu thập thông qua các phương tiện sau: cookie, cookie flash, thông tin nhật ký chung, thông tin thu được từ đơn vị bạn đang làm việc, thông tin thu thập được từ nhà cung cấp dịch vụ, thông tin thu thập từ đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng, và thông tin tham khảo từ các trang web khác.
 2. Thông tin cá nhân có thể được tiết lộ cho: (a) các chi nhánh và công ty con, đại lý (bao gồm các đại lý thu nợ) và các nhà thầu phụ cần thiết để vận hành Nền tảng của của Bên Vận hành Nền tảng; (b) các bên cung cấp dịch vụ cho vay/cầm đồ liên quan đến Thông tin cá nhân của khách hàng/bên vay, và bên vay/khách hàng liên quan đến Thông tin cá nhân của bên cung cấp dịch vụ cho vay/cầm đồ; (c) các bên cung cấp dịch vụ yêu cầu thông tin thực hiện khoản vay, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc thanh toán, chuyển tiền, kiểm tra tín dụng (bên cung cấp dịch vụ, lịch sử dịch vụ, lịch sử ngân hàng, lịch sử tài chính, lịch sử chi tiêu), kiểm tra lý lịch, hoặc xử lý khoản vay cho bên vay/khách hàng, thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ cho vay/cầm đồ, đại lý của bên cung cấp dịch vụ cho vay/cầm đồ hoặc bên vay/khách hàng, chuyển khoản vay cho bên thứ ba (như công ty tài chính, bên cho vay mới, công ty mua bán nợ); (d) chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan phòng chống gian lận nhằm mục đích xác định, ngăn chặn, phát hiện hoặc giải quyết gian lận, rửa tiền, hoặc các tội phạm khác và cho các mục đích hợp pháp khác; và (e) các pháp nhân khác theo yêu cầu của pháp luật hoặc vì đảm bảo lợi ích công cộng. Trong trường hợp Thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích được mô tả ở trên, việc chia sẻ như vậy phải tuân theo thỏa thuận chia sẻ dữ liệu hoặc thỏa thuận thuê ngoài mà bên thứ ba có trách nhiệm bảo vệ các Thông tin cá nhân đó. Trong trường hợp bạn không đồng ý việc chia sẻ thông tin như nêu ở trên, yêu cầu đó sẽ được coi là yêu cầu xóa tài khoản của bạn và chấm dứt các giao dịch của bạn theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận bạn đã chấp nhận và thực hiện tại Nền tảng này.
 3. Bên Vận hành Nền tảng có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn hoặc dữ liệu sử dụng Internet khác mà Bên Vận hành Nền tảng có thể yêu cầu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bên Vận hành Nền tảng, chẳng hạn như: (i) xác định bạn là người sử dụng Nền tảng ; (ii) liên hệ với bạn liên quan đến tài khoản đã đăng ký của bạn hoặc thông tin được yêu cầu; (iii) xử lý đơn đăng ký của bạn; (iv) tạo hồ sơ người dùng; (v) xếp hạng tín dụng; và (iv) duy trì hồ sơ lưu trữ nội bộ.
 4. Bên Vận hành Nền tảng có thể lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn trong suốt thời gian bạn đăng ký trên Nền tảng và miễn là bạn có các hoạt động và giao dịch liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ trên Nền tảng; nhằm mục đích thiết lập, thực hiện hoặc xử lý các khiếu nại; các hoạt động kinh doanh hợp pháp; hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Thông tin cá nhân của bạn sau đó sẽ được xử lý một cách an toàn để ngăn chặn việc truy cập trái phép, hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên nào gây phương hại đến lợi ích của bạn.

Bạn tại đây xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu và đồng ý với các điều khoản nêu trên và chấp thuận  việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý (bao gồm xây dựng xếp hạng tín dụng và hồ sơ người dùng),  tiết lộ và chia sẻ thông tin bạn đã cung cấp hoặc thu thập từ bên thứ ba (một các độc lập hoặc thông qua ủy quyền của bạn), cho các chi nhánh và công ty con, đại lý (bao gồm các đại lý thu nợ), và các nhà thầu phụ, bao gồm nhưng không giới hạn, bên cung cấp dịch vụ cầm đồ, người cho vay, khách hàng, bên vay, bên mua khoản vay quá hạn, đơn vị xử lý dữ liệu, đơn vi cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng, tổ chức tín dụng, đơn vị tập hợp dữ liệu, đơn vị cung cấp dịch vụ khác cần thiết cho việc truy cập và sử dụng Nền tảng và các dịch vụ của Nền tảng một cách hiệu quả.

V. Nội dung người dùng

Bằng cách gửi thông tin lên Nền tảng, bạn đồng ý rõ ràng rằng:

 1. Bạn nắm giữ tất cả quyền sở hữu đối với nội dung bạn đã tải lên trên Nền tảng.
 2. Bạn tại đây cấp phép cho Bên Vận hành Nền tảng không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, phân phối, phái sinh, trình bày và xử lý bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà bạn cung cấp liên quan việc bạn sử dụng Nền tảng và các dịch vụ của Nền tảng, tuân thủ các quy định về bảo mật trong bản Điều khoản Sử dụng này và Chính sách Bảo mật. Bạn cấp cho Bên Vận hành Nền tảng quyền xem xét, xóa bỏ, chỉnh sửa, định dạng lại, trích dẫn hoặc chuyển ngữ bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào của bạn.
 3. Bạn tự chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin mà bạn cung cấp thông qua hoặc liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Nền tảng. Bên Vận hành Nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng hoặc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của bạn bởi người khác.
 4. Tất cả thông tin và nội dung được đăng trên Nền tảng hoặc được truyền qua Giao diện hoặc thông qua các phương tiện khác liên quan đến dịch vụ của Nền tảng thuộc trách nhiệm duy nhất của người đăng tải. Bên Vận hành Nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào hoặc thiếu sót bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được đăng tải bởi người dùng.
 5. Bên Vận hành Nền tảng có thể truy cập và sử dụng thông tin được ghi nhận bởi các đơn vị cung cấp dữ liệu tín dụng và phòng chống gian lận nhằm mục đích đánh giá rủi ro cho vay và xác định, ngăn ngừa, phát hiện hoặc xử lý gian lận, rửa tiền và các tội phạm khác.

VI. Trách nhiệm đối với tài khoản

Bạn tự chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng, mật khẩu, tài khoản và bất kỳ thông tin đăng nhập hoặc xác thực nào khác mà bạn đã tạo hoặc cung cấp trên Nền tảng (“Thông tin đăng nhập người dùng“). Bằng cách tạo và duy trì tài khoản của bạn, bạn đồng ý tôn trọng và chịu sự ràng buộc đối với tất cả các hoạt động đã thực hiện và các nghĩa vụ được giao kết bằng tài khoản của bạn.

Bạn đồng ý và xác nhận rằng mọi việc sử dụng Thông tin đăng nhập người dùng của bạn sẽ luôn được coi là được sử dụng, truy cập bới bạn, nếu bởi bên thứ ba thì được coi là được sự đồng ý và ủy quyền của bạn. Bất kỳ và tất cả các hoạt động hoặc giao dịch sử dụng Thông tin đăng nhập người dùng của bạn sẽ là các giao dịch hợp lệ và ràng buộc được tạo, cam kết và thực hiện bởi bạn.

Nếu có việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc vi phạm bảo mật tài khoản, bạn cam kết sẽ thông báo ngay lập tức cho Bên Vận hành Nền tảng.

VII. Trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản trái phép

Bên Vận hành Nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu do người khác sử dụng bất kỳ tài khoản nào hoặc Thông tin xác thực người dùng của bạn, dù có hoặc không có sự chấp thuận, xác nhận của bạn. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tổn thất phát sinh từ Bên Vận hành Nền tảng do bên thứ ba sử dụng tài khoản hoặc Thông tin xác thực người dùng của bạn.

VIII. Bảo mật tài khoản

Trong khi Bên Vận hành Nền tảng đã thực hiện các biện pháp bảo mật đầy đủ, Bên Vận hành Nền tảng không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào đối với việc bảo mật. Bạn tại đây xác nhận rằng bạn nhận thức được và chịu toàn bộ nguy cơ, rủi ro về việc cung cấp Thông tin cá nhân của mình.

IX. Giới hạn sử dụng

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện, luật và quy định hiện hành liên quan đến việc sử dụng Nền tảng, các sản phẩm và dịch vụ trên Nền tảng. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 1. đăng ký nhiều tài khoản hoặc đăng ký tài khoản thay cho một cá nhân không phải là chính bạn hoặc thay mặt cho bất kỳ nhóm hoặc tổ chức nào;
 2. đăng hoặc tạo nội dung hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào trên Nền tảng, có dấu hiệu phỉ báng hoặc vu khống hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc được bản quyền hoặc nhãn hiệu của người khác hoặc vi phạm pháp luật;
 3. đăng hoặc tạo nội dung mà theo đánh giá của Bên Vận hành Nền tảng là có hại, có nội dung đe dọa, tục tĩu, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai của người khác, hận thù, hoặc phản đối, hoặc hạn chế hoặc ức chế bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc tham gia vào Nền tảng có thể gây ra cho Bên Vận hành Nền tảng hoặc người dùng của Nền tảng bất kỳ tổn hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào;
 4. đăng hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo, lời mời gọi, tài liệu khuyến mại, hoặc bất kỳ hình thức chào mời bị coi là trái phép;
 5. sử dụng thông tin hoặc nội dung trên Nền tảng để gửi tin nhắn không mong muốn tới bất kỳ người dùng nào khác;
 6. mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai hoặc xuyên tạc các thông tin cá nhân của bạn hoặc những người có liên quan của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;
 7. đăng hoặc công bố công khai trên Nền tảng bất kỳ thông tin cá nhân hoặc tài chính nào của bất kỳ bên thứ ba nào mà chưa được họ đồng ý;
 8. dùng mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng cá nhân vì mục đích trái pháp luật;
 9. sử dụng Nền tảng hoặc các sản phẩm và dịch vụ của Nền tảng theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu Nền tảng;
 10. thu thập địa chỉ email hoặc thông tin liên lạc khác của người dùng khác từ Nền tảng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác, bao gồm việc sử dụng tập lệnh tự động; hoặc
 11. đăng hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào có chứa phần mềm vi-rút hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc thiết bị phần cứng hoặc viễn thông nào.

X. Không bảo hành; Lỗi

 1. Các sản phẩm và dịch vụ trên Nền tảng được cung cấp “nguyên trạng” và không có bất kỳ cam kết hoặc bảo hành nào. Ở mức độ tối đa cho phép theo luật hiện hành, Bên Vận hành Nền tảng từ chối tất cả các bảo đảm, bảo hành, thể hiện hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo hành về khả năng bán, tập thể dục cho mục đích cụ thể, không vi phạm, chính xác, nội dung, tính khả dụng, thanh toán hoặc thực hiện các giao dịch.
 2. Bên Vận hành Nền tảng không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp trên Nền tảng và từ chối trách nhiệm rõ ràng về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong thông tin đó. Bên Vận hành Nền tảng không đảm bảo và hứa hẹn bất kỳ kết quả cụ thể nào từ việc sử dụng Nền tảng và các sản phẩm và dịch vụ của Nền tảng.
 3. Bên Vận hành Nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm về những gì người dùng đăng trên Nền tảng hoặc bất kỳ nội dung xúc phạm, không phù hợp, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc phản cảm nào khác do người dùng khác tải lên trên Nền tảng. Bên Vận hành Nền tảng không chịu trách nhiệm về hành vi, cho dù trực tuyến hay ngoại tuyến, của bất kỳ người dùng nào của Nền tảng hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của Nền tảng

XI. Liên kết

Bên Vận hành Nền tảng không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Nền tảng. Vì các trang web của bên thứ ba có thể có các chính sách bảo mật và / hoặc tiêu chuẩn bảo mật khác nhau quản lý trang web của họ, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật và điều khoản và điều kiện của các trang web này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

XII. Phí dịch vụ

Bên Vận hành Nền tảng, theo quyết định riêng của mình, có thể tính các loại phí dịch vụ và phí xử lý yêu cầu khi bạn sử dụng và khai thác các dịch vụ và sản phẩm của Nền tảng theo chính sách của Bên Vận hành Nền tảng. Bên Vận hành Nền tảng có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho bên cung cấp dịch vụ cho vay/cầm đồ và hoặc một bên thứ ba cung cấp dịch vụ trên Nền tảng thu các loại dịch vụ và phí xử lý yêu cầu từ bạn. Chi tiết về các khoản phí áp dụng sẽ được quy định trong (các) thỏa thuận cụ thể giữa bạn, Bên Vận hành Nền tảng và bên cung cấp dịch vụ cho vay/cầm đồ hoặc một bên thứ ba cung cấp dịch vụ trên Nền tảng từng thời kỳ.

XIII. Hợp đồng và ủy quyền

Việc sử dụng và khai thác các sản phẩm và dịch vụ trên Nền tảng của bạn có thể được điều chỉnh theo các thỏa thuận, ủy quyền của bạn. Bằng cách biểu thị sự chấp thuận tại đây, bạn đồng ý ràng buộc trách nhiệm với các thỏa thuận và ủy quyền đó và các thỏa thuận và ủy quyền sẽ được coi là được thực hiện hợp pháp và tự nguyện bởi bạn. Khi có yêu cầu, Bên Vận hành Nền tảng có thể cung cấp cho bạn bản sao điện tử của các tài liệu đó.

XIV. Chấm dứt

Bên Vận hành Nền tảng có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn hoặc khả năng sử dụng Nền tảng ngay lập tức mà không cần thông báo trước, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do, bao gồm vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

Việc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Nền tảng của bạn sẽ không miễn trừ trách nhiệm của bạn đối với bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh trước khi chấm dứt hoặc giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của bạn đối với Bên Vận hành Nền tảnghoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

XV. Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Bên Vận hành Nền tảng, giám đốc, nhân viên, người đại diện, đại lý hoặc người được giao  của Bên Vận hành Nền tảng không phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp hoặc bất kỳ thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc mất mát, mất lợi nhuận hoặc mất dữ liệu của người dùng bất kể phát sinh theo hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm nhưng không giới hạn đối với lỗi sơ suất) hoặc phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không sử dụng Nền tảng, bao gồm, không giới hạn, bất kỳ thiệt hại nào do bất cứ thông tin nào thu được từ Nền tảng hoặc do nhầm lẫn, thiếu sót, gián đoạn, xóa tệp hoặc email, lỗi, vi-rút, chậm trễ hoạt động hoặc truyền tải hoặc bất kỳ lỗi thực hiện nào. Bạn hoàn toàn đồng ý chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến việc sử dụng Nền tảng.

Bên Vận hành Nền tảng, giám đốc, nhân viên, đại diện, đại lý hoặc người được giao, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bạn về mọi mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào do bạn là người dùng của Nền tảng, trừ trường hợp mất mát hoặc hư hỏng phát sinh từ việc chúng tôi vi phạm bản Điều khoản sử dụng này hoặc do nguyên nhân sơ suất, gian lận hoặc lỗi cố ý của Bên Vận hành Nền tảng hoặc nhân viên. Bên Vận hành Nền tảng cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm các Điều khoản sử dụng nào phát sinh từ các trường hợp ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

XVI. Trách nhiệm đối với vi phạm

Bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Bên Vận hành Nền tảng và/hoặc người dùng Nền tảng phải chịu hậu quả do:

 1. vi phạm bản Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào bạn đã giao kết theo các dịch vụ , sản phẩm trên Nền tảng;
 2. sự gian lận trong việc sử dụng Nền tảng của bạn; và
 3. bạn cung cấp dữ liệu không chính xác, sai hoặc gian lận.

XVII. Quyền sở hữu trí tuệ

Thiết kế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, và logo của Nền tảng (“Nhãn hiệu”), được sở hữu hoặc cấp phép cho Bên Vận hành Nền tảng, tuân theo bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo luật pháp Việt Nam, pháp luật nước ngoài và các công ước quốc tế. Bạn không được sử dụng, sao chép hoặc phân phối bất kỳ Nhãn hiệu nào được tìm thấy trên Nền tảng trừ khi được cho phép rõ ràng.

XVIII. Thay đổi Điều khoản sử dụng

Công ty bảo lưu quyền thay đổi đối với các Điều khoản sử dụng này (“Điều khoản cập nhật“) bất kỳ lúc nào. Trừ khi các thay đổi trong Điều khoản sử dụng là vì lý do pháp lý hoặc quản lý hành chính, Công ty sẽ gửi thông báo hợp lý trước khi Điều khoản cập nhật có hiệu lực bằng cách đăng Điều khoản được cập nhật trên Nền tảng.

Việc bạn sử dụng Nền tảng sau ngày Điều khoản cập nhật có hiệu lực sẽ được hiểu là bạn đồng ý với các Điều khoản được cập nhật. Bạn nên xem lại các Điều khoản sử dụng này và mọi Điều khoản được cập nhật trước khi sử dụng Nền tảng.

XIX. Chuyển nhượng

Bằng cách chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này, bạn tại đây đồng ý ủy quyền và chỉ định Bên Vận hành Nền tảng, như người đại diện được ủy quyền được bán hoặc chuyển nhượng hoặc xử lý các nghĩa vụ tài chính của bạn theo các Điều khoản Sử dụng này cho bên thứ ba, bằng việc thông báo trước. Bên Vận hành Nền tảng sẽ thông báo cho bạn, qua email về việc chuyển nhượng đó  và sẽ ghi nhận các khoản phí dịch vụ chưa thanh toán vào tài khoản của bạn trong hồ sơ.

XX. Các quy định khác

 1. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản sử dụng này được coi là không thể thi hành hoặc không hợp lệ bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào, thì điều khoản đó sẽ được sửa đổi để cho phép nó được thi hành phù hợp với ý định của văn bản gốc đến mức tối đa cho phép theo luật hiện hành. Tính hợp lệ và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của bản Điều khoản sử dụng này sẽ không bị ảnh hưởng.
 2. Bạn đồng ý rằng tất cả các tài liệu hoặc thông báo được gửi đến cho bạn bằng phương tiện điện tử, thông qua địa chỉ e-mail của bạn cung cấp khi đăng ký. Theo đó, bạn công nhận và thừa nhận rằng bạn có trách nhiệm duy nhất cập nhật với Bên Vận hành Nền tảng địa chỉ email hiện tại của bạn và Bên Vận hành Nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại về việc mất mát hoặc thiệt hại nào khi không nhận được thông báo.
 3. Theo luật hiện hành, tất cả các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, bồi thường và loại trừ trong bản Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực sau khi bạn không còn là người dùng của Nền tảng nữa.
 4. Việc thực hiện một phần hoặc không thực hiện hoặc trì hoãn trong việc thực hiện bất kỳ quyền, biện pháp khắc phục nào của chúng tôi sẽ không tạo thành sự từ bỏ của chúng tôi hoặc làm suy giảm hoặc loại bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào phát sinh theo các Điều khoản Sử dụng này.
 5. Trừ khi được đồng ý rõ ràng bằng văn bản, bản Điều khoản Sử dụng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Bên Vận hành Nền tảng liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng và thay thế bất kỳ và tất cả các trao đổi, cam kết và thỏa thuận trước đó (bằng văn bản hoặc bằng miệng) do bạn hoặc chúng tôi thực hiện.
 6. Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam. Tất cả các vấn đề, khiếu kiện hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng này, sẽ được giải quyết độc quyền bởi toàn án có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh.

CHẤP THUẬN

Bạn xác nhận đã đọc và hiểu và đồng ý với Điều khoản Sử dụng nêu trên và đồng ý miễn trừ cho Bên Vận hành Nền tảng, nhân viên, giám đốc và những người có liên quan của Bên Vận hành Nền tảng tất cả các trách nhiệm, thiệt hại, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thực hiện hoặc xử lý Thông tin cá nhân trên cơ sở sự đồng ý hoặc ủy quyền của bạn theo các Điều khoản Sử dụng này.