CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật Finizi được soạn và quyết định bởi CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FINIZI, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0315396475 được cấp ngày 19/11/2018 bởi Sở Kế Hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, có trụ sở tại Phòng 2, Tầng 8, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM  (“Bên Vận hành Nền tảng”), liên quan đến việc truy cập, thu thập, lưu trữ, quản lý, sử dụng, phân tích và/hoặc phân phối, tiết lộ, hiển thị, truyền và xuất bản mọi dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin cá nhân của người dùng đã đăng ký thành công tài khoản trong Nền tảng và đã được chấp thuận trở thành người dùng của Nền tảng bởi Bên Vận hành Nền tảng (“Người dùng”) (bao gồm nhưng không giới hạn ở loại trình duyệt và thông tin kỹ thuật về kết nối của Người dùng với máy chủ của Bên Vận hành Nền tảng như hệ điều hành và bên cung cấp dịch vụ internet và các thông tin tương tự khác) thu được và nhận được từ Người dùng.

Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa khác trong Chính sách bảo mật Finizi này sẽ có cùng ý nghĩa như được nêu trong Điều khoản Sử dụng Finizi (“Điều khoản Sử dụng Finizi“).

Chính sách bảo mật Finizi này áp dụng cho tất cả các dịch vụ có sẵn trên nền tảng hoặc trang web, ứng dụng hoặc các dạng hệ thống điện tử khác của Bên Vận Nền tảng (“Dịch vụ Nền tảng Finizi”). Bất kỳ Người dùng nào sử dụng Dịch vụ Nền tảng Finizi được coi là đã đọc, hiểu việc sử dụng Thông tin cá nhân và tuyên bố/xác nhận đồng ý, rõ ràng và không có ngoại lệ, chịu sự ràng buộc bởi và tuân theo Chính sách bảo mật Finizi này.

I. Thông tin cá nhân

Trong Dịch vụ Nền tảng Finizi:

 1. Người dùng đồng ý và cấp toàn quyền cho Bên Vận hành Nền tảng để tiếp nhận, truy cập, thu thập, xử lý, lưu trữ và phân tích Thông tin cá nhân từ Người dùng thông qua, nhưng không giới hạn, khi Người dùng truy cập bảng chọn trên Dịch vụ Nền tảng Finizi (hoặc thông qua trang web hoặc ứng dụng hoặc các dạng hệ thống điện tử khác), thực hiện các đăng ký, giao dịch, hoạt động, dịch vụ và/hoặc các tính năng khác có sẵn trong Dịch vụ Nền tảng Finizi.
 2. Khi thực hiện đăng ký Dịch vụ Nền tảng Finizi, Người dùng có nghĩa vụ điền dữ liệu của Người dùng một cách đầy đủ, chính xác và hợp lý bao gồm: Tên người dùng, số điện thoại di động, địa chỉ email sẽ được sử dụng cho các giao dịch thông qua Nền tảng, số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà, dữ liệu nghề nghiệp, số thẻ tín dụng, nhận dạng số (sinh trắc học), số tài khoản ngân hàng và các dữ liệu khác phù hợp với chính sách áp dụng và có liên quan của Bên Vận hành Nền tảng từng thời kỳ.
 3. Người dùng phải giữ bí mật mật khẩu/mã/mật khẩu của Người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả nhân viên hoặc người lao động hoặc đại diện của Bên Vận hành Nền tảng. Người dùng cũng có nghĩa vụ thực hiện cập nhật dữ liệu nếu có bất kỳ thay đổi nào của dữ liệu được sử dụng để đăng ký Dịch vụ Nền tảng Finizi. Người dùng sẽ ngay lập tức thông báo cho Bên Vận hành Nền tảng trong trường hợp bên thứ ba khác sử dụng trái phép Thông tin cá nhân Người dùng để tránh việc sử dụng trái phép tài khoản Finizi của Người dùng.
 4. Người dùng đồng ý và cấp toàn quyền cho Bên Vận hành Nền tảng, tiến hành xác minh Thông tin Cá nhân do Người dùng cung cấp cho Bên Vận hành Nền tảng bằng cách gửi email hoặc các truyền dẫn điện tử khác tới Người dùng hoặc yêu cầu Người dùng cung cấp tài liệu hỗ trợ bổ sung cho Bên Vận hành Nền tảng.
 5. Người dùng đồng ý và cấp toàn quyền cho Bên Vận hành Nền tảng để yêu cầu hoặc thu thập dữ liệu từ bất kỳ Bên thứ ba nào (như được định nghĩa bên dưới) liên quan đến Thông tin cá nhân của Người dùng, với mục đích xác minh và đánh giá tính khả thi của Nền tảng.

II. Sử dụng thông tin cá nhân

Người dùng theo đây đồng ý không hủy ngang và vô điều kiện Thông tin cá nhân do Người dùng cung cấp có thể được sử dụng, thu thập, xử lý, phân tích, lưu trữ và tiết lộ bởi Bên Vận hành Nền tảng cho bất cứ bên nào khác vì các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

 • Nhận dạng Người dùng;
 • Thực hiện đánh giá tín dụng như là một phần của hoạt động sàng lọc người cho vay và người vay;
 • Liên hệ với Người dùng liên quan đến Dịch vụ Nền tảng Finizi hoặc các thông tin khác, bao gồm việc thực hiện quy trình thu thập;
 • Xử lý đăng ký mở tài khoản ảo;
 • Chuẩn bị tài liệu hoặc thỏa thuận theo yêu cầu của các quy định hiện hành liên quan đến Dịch vụ Nền tảng Finizi;
 • Gia tăng dịch vụ khách hàng để giúp Bên Vận hành Nền tảng trong việc đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và hỗ trợ Người dùng hiệu quả hơn;
 • Để cung cấp Thông tin Cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào, với mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn, xác minh và đánh giá đơn đăng ký trên Nền tảng, theo các quy định của pháp luật; và
 • Cung cấp thông tin cho Người dùng về bất kỳ cập nhật và chương trình khuyến mãi đặc biệt nào.

III. Bảo vệ Thông tin cá nhân

Bên Vận hành Nền tảng thông qua các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống lại mọi truy cập, sửa đổi / thay đổi, tiết lộ hoặc thiệt hại bất hợp pháp Thông tin cá nhân của Người dùng được lưu trữ trong Dịch vụ Nền tảng Finizi. Bên Vận hành Nền tảng sẽ thông báo ngay lập tức cho Người dùng bằng văn bản trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ khi xảy ra các vấn đề gây ra do lỗi bảo vệ Thông tin cá nhân của Người dùng.

IV. Tiết lộ thông tin cá nhân

 1. Tất cả Thông tin Cá nhân mà Bên Vận hành Nền tảng nhận được từ Người dùng sẽ được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của Bên Vận hành Nền tảng và các quy định của pháp luật thời thời kỳ. Bên Vận hành Nền tảng sẽ không bán hoặc trao đổi bất kỳ Thông tin cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của Người dùng, trừ khi được quy định khác tại Chính sách bảo mật này và/hoặc Điều khoản Sử dụng Finizi. Bên Vận hành Nền tảng có quyền tiết lộ, trình bày, chuyển giao và công bố Thông tin cá nhân cho các bên được chỉ định và/hoặc nhân sự của Bên Vận hành Nền tảng liên quan đến Dịch vụ Nền tảng Finizi, bao gồm nhưng không giới hạn các chi nhánh, đại lý (kể cả đại lý thu hộ), tổ chức đánh giá tín dụng, nhà thầu phụ của Bên Vận hành Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn, bên cung cấp dịch vụ cầm đồ, người cho vay, người vay, khách hàng, bên thứ ba mua các khoản vay quá hạn, bên xử lý dữ liệu, đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng, tổ chức tín dụng, bên tập hợp dữ liệu, bên cung cấp dịch vụ và bất kỳ bên nào khác được coi là cần thiết bởi Bên Vận hành Nền tảng liên quan đến Dịch vụ Nền tảng Finizi và cho mục đích hỗ trợ quy trình hoặc nền tảng mạng, điều tra và xác minh (“Bên thứ ba”), với điều kiện Bên thứ ba đó đồng ý và cam kết giữ bí mật Thông tin cá nhân.
 2. Ngoài các vấn đề được đề cập ở trên, Bên Vận hành Nền tảng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân nếu quy định pháp luật cho phép nhằm mục đích: (i) tuân thủ luật và quy định hiện hành hoặc thủ tục tố tụng tại tòa; (ii) để bảo vệ Người dùng chống lại bất kỳ hình thức sử dụng trái phép Thông tin cá nhân nào; và (iii) trong trường hợp xảy ra sự kiện vi phạm hợp đồng dịch vụ cầm đồ/cho vay được thực hiện thông qua Nền tảng, Bên Vận hành Nền tảng, bên cung cấp dịch vụ cầm đồ/người cho vay có quyền tiết lộ danh tính của Người dùng, bao gồm các thông tin liên quan khác cần thiết để thực thi hợp đồng và thu toàn bộ số tiền còn thiếu và phải trả liên quan đến hợp đồng đó và Người dùng tại đây rõ ràng đồng ý cho Bên Vận hành Nền tảng và bên cung cấp dịch vụ cầm đồ/người cho vay được sử dụng và tiết lộ các thông tin đó.

V. Sự chấp thuận của bạn với Chính sách Bảo mật này

Người dùng theo đây bồi thường, và miễn trừ trách nhiệm của Bên Vận hành Nền tảng đối với bất kỳ khiếu nại và/hoặc vụ kiện nào liên quan đến, bao gồm nhưng không giới hạ (i) cấp quyền truy cập, thu thập, quản lý, sử dụng, phân tích và/hoặc phân phối Thông tin cá nhân của Người dùng, (ii) thông tin không chính xác do Người dùng cung cấp cho Bên Vận hành Nền tảng, (iii) không thực hiện cập nhật hoặc thay đổi dữ liệu của Người dùng để đăng ký Dịch vụ Nền tảng Finizi và/hoặc ( iv) Người dùng cung cấp mật khẩu/ mã /từ khóa cho bất kỳ bên thứ ba nào cũng như nhân viên hoặc đại diện của Bên Vận hành Nền tảng.

Nếu Người dùng không đồng ý với Chính sách Bảo mật này, Người dùng có thể chọn không sử dụng Dịch vụ Nền tảng Finizi. Người dùng có thể liên hệ trực tiếp với Bên Vận hành Nền tảng để biết thêm bất kỳ thắc mắc nào.

Bằng cách nhấp vào nút [Đồng ý], bạn thể hiện rõ ràng sự chấp thuận của mình và không có ngoại lệ đối với Chính sách bảo mật Finizi này.